Kurs / Classes

Kursplanen er ennå ikke klar men det vil bli avholdt 12 flotte kurs under messedagene.
Årets spennende kurs vil holdes i regi av:
Snip Art
Scrap.com
Studio 75
Kursene vil foregå på engelsk