søndag 20. september 2020

 

STEMPELSCRAPMESSEN UTSETTES!


Etter en evaluering blant årets deltakende butikker har majoriteten av disse vært med på å bestemme at vi dessverre må utsette årets stempelscrapmesse.

Av forståelige og helt naturlige grunner har også en god del treffdeltakere henvendt seg til oss og gitt beskjed om at de har vært bekymret for å delta på treffet grunnet den situasjonen vi alle er i nå om dagen.

Convid19 situasjonen i Norge i dag viser igjen en økning i antall smittede noe som slett ikke er bra.

De restriksjoner og karanteneregler som gjelder for tilreisende fra utlandet gjør at vi også ville miste begge butikkene i fra USA/Canada og i tillegg SnipArt.

Vi har i flere måneder forsøkt å forholde oss til FHI og myndighetenes råd og regler og håpet som alle andre at situasjonen vi alle er i skulle bli bedre utover høsten men så har dessverre ikke vært tilfelle. Grunnet ovenforstående blir derfor da messen utsatt.

Ny messe vil bli arrangert så snart det er forsvarlig å ha et arrangement, og vi håper da på at messen skal kunne arrangeres ganske tidlig på nyåret.

Vi kommer tilbake med en ny dato så snart dette lar seg gjøre.