fredag 15. november 2019
Stempelscrapmessen 2020

Det har dessverre vært konkurser både på X-Meetingpoint og på Moxy Hotell. nå i juli måned. 

Dette får ingen innvirkning på Stempelscrapmessen da denne allikevel vil bli arrangert som vanlig.

Det er derimot pr i dag noe usikkert om messen blir arrangert på X Meetingpoint med nye drivere eller i annet lokale.

Ny og endelig beskjed om dette kommer i løpet av august måned.